Modelmakerij verhoogt productiviteit
There are no translations available.

Om het hoofd te bieden aan de toenemende internationale concurrentie en de vraag naar toegenomen flexibiliteit, heeft G De Feyter dit jaar al verschillende investeringen uitgevoerd, waarvan we de laatste in augustus hebben afgerond.

De investeringen situeren zich op verschillende niveau's:

 

  1. Bijkomende capaciteit in de vorm van een nieuwe 3-assige freesmachine. Deze machine is gedimensioneerd om het grootste deel van de gieterijmodelplaten te omvatten. Deze investering heeft 3 doelstellingen : 1) het verhogen van de bezetting op de 5-assige machines omdat kortlopende programma's op de 3-assige machines zullen geplaatst worden; 2) het verhogen van de flexibiliteit en verkorten van de doorlooptijd; 3) het reduceren van het brandgevaar tijdens de nachten, daar risicovolle operaties in de dag kunnen gebeuren. Voor de geïnteresseerden : de aangekochte machine is van het merk Gentiger en het betreft de 10 de levering in Europa en de eerste in België.
  2. Werktools voor het reduceren van de machine-opsteltijd per project. Het gaat hier om tools die tijdswinsten tot 20 minuten per opstelling kunnen opleveren. Deze tools worden gebruikt op al onze 5-assige bewerkingsmachines en tevens op onze nieuwste machine (zie 1) en maken daarvoor gebruik van infraroodcommunicatie.
  3. Verhoogde freeskwaliteit : onze grootste 5-assige machine (EIMA 2 x 3m) wordt met een nieuw koelsysteem uitgerust zodat de freessnelheid kan verhoogd worden, de oppervlaktekwaliteit nog verbeterd en finaal de freesstandtijd verlengd.

 

Ook op administratief vlak zijn er productiviteitsverbeteringen gerealiseerd door de invoering van een salesforce automation tool. Deze software is een internetgebaseerde software die instaat voor CRM, offerteopmaak, orderverwerking, nacalculatie, marketing campagnes en rapportering. Recent werd deze software nog uitgebreid met de modules leverbons en orderbevestigingen. Op langere termijn wordt er nog een koppeling met de boekhouding voorzien en zullen we er onze voorraad mee opvolgen.