Techniek in de kijker : koudvormschuim

Een andere techniek die we onder de aandacht willen brengen is die van het koud vormschuim (KVS). KVS wordt typisch toegepast in de automobielindustrie, de zitmeulbelindustrie, en bij uitbreiding ook in de medische sector (behandelingstafels en –stoelen). Het gaat hierbij over de vorm in polyurethaan die zich onder de bekleding of voering bevindt.


Zover wij kunnen nagaan, zijn er in de Benelux slechts enkele producenten van vormschuim, ondanks het wijdverbreide gebruik ervan.


Om KVS producten te vervaardigen wordt ook gebruik gemaakt van een matrijs. Deze kan naargelang het geval gebouwd worden uit aluminium of epoxy.


Deze laatste optie wordt nogal eens gebruikt in het geval er eerst een positieve vorm wordt aangemaakt ter goedkeuring door de eindklant. Deze dient dan om een negatief afdruk te nemen. Al naargelang de geometrie van de positieve vorm, kan het soms noodzakelijk zijn om de vorm te vernietigen zodat de matrijs volledig uitgehold wordt.


Naast het creëren van de matrijs, dient er nog een volledige steunstructuur en pneumatisch ontvormingssysteem gebouwd te worden. De stalen steunstructuur is noodzakelijk daar het PU bij het uitzetten enorme drukken opwekt. De pneumatiek is dan weer nodig voor de automatisering van het procedé en het vermijden van tilbewegingen door de arbeiders.


Modelmakerij De Feyter ontfermt zich over al de stappen in de aanmaak van de matrijs. Heel waarschijnlijk heeft u al eens gezeten op een kussen dat op onze matrijzen werd gemaakt. Wij hopen dat u goed zat.

 

Hieronder alvast een recente matrijs voorzien van de nodige sluitingen, pneumatische cilinder en stalen versteviging. Daarnaast een ouder en reeds gebruikt model.

 

Koudvormschuim-matrijs-nieu Koudvormschuim-matrijs-oud